Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden “Kattenoppas Woerden”

1.) Algemeen

1.1 Kattenoppaswoerden is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door Kattenoppaswoerden zelf direct aangebrachte schade.
1.2 Kattenoppaswoerden is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
1.3 Kattenoppaswoerden is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
1.4 Kattenoppaswoerden is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen
1.5 Kattenoppaswoerden behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
1.6 Kattenoppaswoerden behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen welke u direct kunt zien op de website.
1.7 Het servicegebied van Kattenoppaswoerden bestaat uitsluitend uit Woerden en Kamerik.

2.) Verzorging en diensten

2.1 Kattenoppaswoerden verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven en opgetekend in een overeenkomst tijdens het intake gesprek bij u thuis.
2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: intakegesprek, een sleutellabel, primaire zorg voor uw huisdier, uw post sorteren. schoonmaken kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en veel gebruikte ligplaatsen), Voor een eventueel bezoek aan dierenarts worden extra kosten in rekenuing gebracht. Zie ook tarieven.
2.3 Kattenoppaswoerden maakt voor een oppas periode gebruik van een oppascontract.
2.4 Kattenoppaswoerden verzorgt in eerste instantie alleen katten maar kan in overleg ook voor uw konijn, cavia, vis, vogel, hamster,tamme rat zorgen. Kattenoppaswoerden verzorgt geen exotische dieren, reptielen, fretten en honden.
2.5 Kattenoppaswoerden zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Kattenoppaswoerden eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.
2.6 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Kattenoppaswoerden een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts. Indien u een dierenarts heeft buiten Woerden zal Kattenoppaswoerden naar een dierenarts gaan in Woerden

2.7 In principe is er 1 persoon die bij Kattenoppaswoerden werkt en uw huisdieren verzorgt. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal Kattenoppaswoerden zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen.

3.)Verplichtingen eigenaar

3.1 Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
3.2 Eigenaar dient te zorgen dat Kattenoppaswoerden in bezit komt van de huissleutel.
3.3 Eigenaar dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen*
3.4 Eigenaar die gebruik wil maken van de oppas dient dit 7 dagen voor de eigenlijke start van de oppas kenbaar te maken aan Kattenoppaswoerden middels email of telefoon (ivm het kunnen afnemen van het intakegesprek en het tekenen van een overeenkomst)**.
3.5 Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Kattenoppaswoerden deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrit en schepje en/of plastic zakjes voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie,een blikopener, schaar en kam en/of borstel. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.
3.6 Eigenaar dient Kattenoppaswoerden te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logeés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Kattenoppaswoerden maakt.
3.7 De eigenaar dient Kattenoppaswoerden te berichten bij thuiskomst, via mail, telefoon of sms. Bij geen bericht zal de oppas worden voortgezet waarbij bijkomende kosten op eigenaar worden verhaald.

4.) Tarieven, Betalen,

4.1 Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn tevens te vinden op de website.
4.2 Tarieven zijn inclusief 21% BTW
4.3 Inbegrepen zijn: eten/drinken, medicatie toedienen, post sorteren, kattenbak poepvrij maken en/of verschonen, verschonen andere huisdierverblijven, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en op veelgebruikte ligplaatsen)
4.4. NIET inbegrepen zijn: planten water geven, buitenplanten water geven en/of tuin sproeien, buitenzetten vuilnis, kosten dierenarts bij eventueel bezoek, vachtverzorging, ontvlooien/ontwormen
4.5 Eigenaar dient het totaalbedrag te voldoen voor de start van de oppas.
4.6 Door het ondertekenen van het oppascontract verplicht eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag, de getekende overeenkomst/offerte dient als factuur.
4.7 Kattenoppaswoerden behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

5.)Wijze van Betalen

5.1 a) De eigenaar maakt de betaling over op het door Kattenoppaswoerden aangegeven Ibannummer en zorgt dat de aanbetaling staat bijgeschreven voordat oppas daadwerkelijk van start gaat.

6.) Annuleren, tussentijds stopzetten

6.1 Eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tijdig en tenminste 3 dagen voor aanvang van de oppas. Wanneer de annulering minder dan 3 dagen van te voren plaatsvindt zal 25% van de totale kosten in rekening worden gebracht.
6.2 Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog het volledige bedrag aan Kattenoppaswoerden moeten betalen.
6.3 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal Kattenoppaswoerden toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.

*dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/overlijden huisdier of in geval van het zoekraken sleutel of afbreken sleutel
** Uitzondering hierop zijn spoedgevallen zoals een onverwachte opname in ziekenhuis, instelling e.d. Afhankelijk van de drukte zal Kattenoppaswoerden bepalen of de oppas nog ingepland kan worden.

bron: catnanny.nl

Algemene Voorwaarden - Sitemap -
All content is copyrighted by Kattenoppaswoerden.nl 2024